Smart-Beta ETF-y - innowacyjne strategie inwestycyjne

Brak komentarzy brak ocen

Fundusze ETF to stosunkowo młode instrumenty inwestycyjne. Cały czas przechodzą rozwój i tworzą nowe innowacyjne narzędzia, które mogą pomóc inwestorom w osiąganiu lepszych wyników. Jednym z takich nowszych typów ETF-ów są smar-beta ETF, które wykorzystują zaawansowane strategie inwestycyjne. Przedstawimy, czym są smart-beta ETF-y i jakie strategie inwestycyjne wykorzystują w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Czym są smart-beta ETF-y?

Smart-beta ETF-y, znane inaczej jako strategiczne ETF-y lub indeksy ważone, to produkty inwestycyjne, które wyróżniają się spośród tradycyjnych indeksów opartych na kapitalizacji rynkowej. Smart Beta ETF to ciekawe modyfikacja założeń funduszy ETF. Nie tylko starają się odwzorować replikowany indeks, ale dożą do osiągnięcia lepszych wyników niż sam indeks. Smart Beta jest natomiast aktywnym zarządzaniem, ponieważ zmienia on wagi każdej spółki, która tworzy indeks, dając więcej wagi tym, które radzą sobie lepiej, czyli tym, które lepiej się rozwijają, itp.

Smart Beta ETF, tak jak zwykły fundusz ETF, może być kupowany i sprzedawany o każdej porze dnia w trakcie otwarcia giełdy. Kolejną zaletą jest ich przejrzystość, gdyż wiadomo, w jakie spółki inwestuje ETF i jakie wagi są im przypisane, podczas gdy w przypadku zwykłego funduszu inwestycyjnego zarządzający nie musi informować o składzie swojego portfela i ogranicza się najczęściej do podania tylko typu akcji, w jakie inwestuje.

Strategie inwestycyjne smart-beta ETF-ów:

Portfel ETF oparty na wartości: Smart-beta ETF-y opierające wybór aktywów bazowych na wartości akcji, które są niedowartościowane z punktu widzenia fundamentalnych wskaźników, takich jak stosunek ceny do zysku czy wartości księgowej. Ta strategia zakłada, że niedowartościowane akcje mają większy potencjał wzrostu.

Wybór w oparciu o wielkość: W ramach tej strategii smart-beta ETF-y inwestują w akcje spółek o mniejszej kapitalizacji rynkowej. Zakłada się, że mniejsze firmy mają większy potencjał wzrostu w porównaniu do dużych korporacji. Wzrost korporacji, mimo iż stanowi dużą wartość nominalną, w rzeczywistości stanowi niewielki wzrost procentowy. Spółka warta kilkaset milionów przy wzroście o kolejny milion zyska 1%, natomiast mała spółka o kapitalizacji 10 000 przy wzroście o tysiąc zyska 10%.

Wybór w oparciu o jakość aktywów: Smart-beta ETF-y oparte na jakości wybierają spółki o wysokiej jakości zarządzania, stabilnych zyskach i niskim ryzyku. Strategia ta ma na celu minimalizację ryzyka inwestycyjnego.

Wybór w oparciu o efekt momentum: ETF-y oparte na efekcie momentum wybierają akcje, które znajdują się na fali wzrostowej i oczekuje się od nich kontynuacji tego ruchu. Są to akcje, które miały niedawno tendencję do wzrostu cen. Zakłada się, że te spółki będą kontynuować swoją wydajność. Jest to strategia wykorzystywana często w krótkim terminowych strategiach inwestycyjnych.

Wybór aktywów bazowych o niskiej zmienności: Smart-beta ETF-y wybierają spółki o niższej zmienności cen. Jest to strategia ukierunkowania na ochronę kapitału w okresach wzmożonej zmienności na rynkach. Inwestor raczej spodziewa się przeczekać trudne czasy bez wyciągania pieniędzy z rynku.

Jak widać, smart-beta ETF-y posiadają wiele zalet oraz wad odziedziczonych po standardowych funduszach ETF. Fundusze te pozwalają na dywersyfikacji portfela, co pozwala na minimalizację ryzyka. Ukierunkowanie na wykazywanie większych wzrostów niż śledzony indeks działa także w druga stronę. Mechanizmy, które multiplikują wzrost, mogą również multiplikować spadek. Potencjalne większe zyski są obarczone również potencjalnym większym ryzykiem. Dlatego też są to fundusze przewidziane raczej dla osób, które posiadają już pewne doświadczenie w inwestowaniu w ETF-y oraz bardzo dobrze znają naturę ich działania.
 

Komentarze
Wszystkich:0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz